Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange ervaring op het gebied van scholing. We putten uit onze bestaande opleidingen, boren onze netwerken aan als het gaat om de best passende trainers en waar nodig ontwikkelen we nieuwe trajecten. En dat allemaal in een co-creatie met u, als klant. Precies zoals u dat wenst, want dat is maatwerk volgens ons!

Kwaliteitsborging

Iedere training wordt geëvalueerd en besproken met de opdrachtgever. Zo houden we de kwaliteit in de gaten. Het afgelopen jaar (2017) kregen we van de deelnemers van Contractonderwijs een mooi rapportcijfer voor ons opleidingsinstituut, een 8,1! Iets waar we erg trots op zijn, maar wat ook een mooie en serieuze uitdaging betekent voor dit jaar! De deskundigheid van de docent en de ruimte die geboden werd voor individuele vragen, scoorden in 2017 over het geheel genomen het hoogst. Beide een 4,8 op een 5-puntsschaal. #trotsop

Contact met onze accountmanagers