Nederlands 3F/B2 voor pedagogisch medewerkers

In het kort

Type opleiding Contractopleiding
Niveau 3F/B2
Duur Afhankelijk van het instroomniveau
Start De opleiding wordt in overleg met de opdrachtgever ingepland of bij voldoende aanmelding
Locatie De opleiding kan zowel op een locatie van mboRijnland als in company worden aangeboden

Doel van de opleiding

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is de eis opgenomen dat pedagogisch medewerkers mondelinge taalvaardigheid dienen te hebben op niveau 3F/B2. Het gaat hierbij over spreken, gesprekken voeren en luisteren. Uw pedagogisch medewerkers dienen aantoonbaar - op uiterlijk 1 januari 2023 - dit taalniveau te beheersen.

Voor voorschoolse educatie heeft het ministerie van OCW de taaleis opgesteld. Dit betekent dat uw medewerkers mondelinge vaardigheid én lezen beheersen op niveau 3F/B2. Voor pedagogisch medewerkers die werken in groepen met voorschoolse educatie betekent dit dat er een vaardigheid bijkomt ten opzichte van de pedagogisch medewerker in andere groepen, namelijk lezen.

mboRijnland Contractonderwijs verzorgt taalscholing en -toetsing op maat en incompany. Het aanbod geldt voor zowel groepen als individuen. Onze accountmanager Pauline Visser stemt deze maatwerkopleiding graag met u af.

Opleidingsinhoud

Opfrisbijeenkomst

Voorafgaand aan de toetsing is er een scholingsbijeenkomst voor deelnemers. De scholing wordt aangeboden door een gediplomeerd en bevoegd docent Nederlands. De scholing vindt plaats op een locatie van mboRijnland of op een locatie van u als opdrachtgever. Tijdens de bijeenkomst wordt er uitleg gegeven, is er gelegenheid om vragen te stellen, te oefenen en worden deelnemers geïnformeerd over de inhoud en aard van de toetsen.

Toetsing

Bij de toetsing gebruiken we de TOA-toetsen van Bureau ICE. Het belang van betrouwbare en kwalitatief goede toetsing en examinering zal door verscherping van kwaliteitseisen van de overheid de komende jaren steeds meer toenemen. Bureau ICE is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen.

De toetsen Luisteren, Taalvaardigheid en Lezen worden groepsgewijs digitaal aangeboden op een locatie van mboRijnland. Spreken en gesprekken voeren worden mondeling afgenomen op een locatie van de opdrachtgever.

Scholing

Blijkt uit de toetsing dat de medewerker over 3F/B2-niveau beschikt dan is daarmee het traject afgerond. Indien dit niet het geval is, bieden wij scholing op maat aan. Dit wordt door een bevoegde en ervaren docent Nederlands aangeboden. De scholing vindt plaats op de locatie van mboRijnland of op een locatie van u als opdrachtgever.

De duur van het scholingstraject is afhankelijk van het aantal deelnemers en de toets scores.

Studiebelasting en duur

De studiebelasting en duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau van de deelnemer. Dit is als volgt opgebouwd:

  • 1 opfrisbijeenkomst (2 uur)
  • Toets Luisteren en Lezen (2x 60 minuten)
  • Toets Spreken en gesprekken voeren (1x 45 minuten)
  • Scholing afhankelijk van de toets scores (5, 10 of 20 bijeenkomsten van 2,5 uur)
  • Herkansingen (afhankelijk van eerder behaalde toets scores)

Verklaring

De deelnemers ontvangen een verklaring en een cijferlijst.

Toelatingseisen

Voor deze scholing gelden geen toelatingseisen.

Kosten

Afhankelijk van het aantal toetsen en groepsgrootte. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op via contractonderwijs@mborijnland.nl of 088 222 1772.

Informatie aanmelden

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van deze opleiding? Stuur dan een mail naar contractonderwijs@mborijnland.nl.
Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je via dit mailadres ook aanmelden voor.

Aanmelden

 Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

 Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer
of incompany

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Stel je vraag