Pedagogisch coach kinderopvang

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als je voorkeur uitgaat naar het coachen van medewerkers, dan is deze opleiding iets voor jou!

De opleiding Pedagogisch coach kinderopvang kun je volgen als je straks als Pedagogisch beleidsmedewerker/coach aan de slag wilt.

Je voorkeur gaat uit naar het coachen van medewerkers. Als pedagogisch coach sta je straks voor de mooie uitdaging om het pedagogisch handelen van medewerkers in de kinderopvang naar een hoger niveau te helpen. Niet door hen te vertellen hoe het moet maar door het leervermogen van de medewerkers aan te spreken. Het leren van en met elkaar staat centraal. In de opleiding benaderen we het pedagogisch handelen vanuit het perspectief van de coach.  

Je leert jezelf kennen, leerstijlen herkennen, te kijken met een coachende bril en pedagogisch beleid te vertalen naar pedagogisch handelen.

De opleiding is praktijkgericht en branche-erkend. Hij wordt gegeven op HBO-werk- en denkniveau.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgebouwd uit twee modules:

  • scholing voor pedagogiek 0-13 jaar, en
  • scholing voor coaching.

De modules worden gecombineerd aangeboden. De scholing start met een introductiebijeenkomst waarin in je leert met een coachende bril te kijken naar een aantal belangrijke pedagogische thema’s.

In de module scholing voor pedagogiek 0 – 13 jaar staan de pedagogische kennis en vaardigheden, de methodiek van pedagogisch adviseren, interactievaardigheden, het vertalen van het pedagogisch beleid naar pedagogisch handelen en de kennis en vaardigheid van observatietechnieken centraal.

In de module scholing voor coaching, staan het kijken met een coachende bril, een vertrouwensband opbouwen en onderhouden, het opstellen van individuele en groepsgerichte coachplannen, toepassen van gesprekstechnieken, het hanteren van ontwikkelingsgerichte feedback, en het benutten van kwaliteiten van medewerkers centraal.

Verschillende werkvormen

De opleiding wordt verzorgd in twee verschillende werkvormen. Namelijk in een werkplaats omgeving en in werksessies. Naast deze twee werkvormen maakt individuele begeleiding een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Wat houden deze werkvormen in?

Werkplaatsen

Een werkplaats is een plek waar de gehele groep 1 x per twee weken, bij elkaar komt. Deelname aan de werkplaats geeft kennis, inzicht en vaardigheden. Een werkplaats wordt begeleid door altijd twee specialisten: een docentpedagoog en een docentcoach. Er is dus veel ruimte voor individuele aandacht. Elke werkplaats start met een korte behandeling en uitleg van de leerstof waarna de leervragen van jou als deelnemer centraal staan.

Werksessie (module coaching)

Je oefent in aparte werksessies het voeren van coachgesprekken in een groepje van minimaal drie en maximaal vier deelnemers vanuit drie verschillende perspectieven: de coach, de coachee, de observator.

Individuele begeleiding

Een opleidingsgroep bestaat uit maximaal 14 deelnemers. Zowel de docentpedagoog als de docentcoach, zijn mentor van de helft van de groep deelnemers. Je wordt op coachende manier begeleid in je leerproces en het maken van opdrachten.

Duur opleiding

De opleiding bestaat uit 15 dagdelen van elk 3 uur (over een periode van ongeveer 6 maanden). De bijeenkomsten zijn als volgt naar werkvorm en module ingedeeld. 

  • 1 introductiebijeenkomst
  • 5 werkplaatsen in module 1 scholing voor pedagogiek 0 -13 jaar
  • 6 werkplaatsen in module 2 scholing voor coaching
  • 3 werksessies in module 2 scholing voor coaching.

Studiebelasting

Bijeenkomsten                                             :15 dagen x 3 uur = 45 uur

Voorbereiding op de bijeenkomsten            :15 dagen x 2 uur = 30 uur

Eindopdracht                                                                                  5 uur

Totaal                                                                                             95 uur

Erkenning

Deze opleiding is branche-erkend.

Startdatum

De opleiding staat gepland van 23 september 2019 tot en met 30 maart 2020 van 18.00 uur tot 21.00 uur. De introductiebijeenkomst is op maandag 23 september 2019. Inschrijving dient uiterlijk op 1 augustus 2019 te geschieden. De opleiding gaat alleen van start bij minimaal 12 aanmeldingen.

Toelatingseisen

Deze opleiding is op HBO-werk- en denkniveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je te beschikken over een opleiding op minimaal mbo-niveau 4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster. Daarnaast dien je werkzaam te zijn bij een kinderopvang, zodat je de opdrachten die je tijdens de scholing krijgt, kan uitvoeren.

Kosten

Kosten per persoon € 1.945,-.

Locaties

  • Leiden

Informatie aanmelden

mboRijnland Leiden, Locatie Betaplein 18 te Leiden.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met mboRijnland, College Contractonderwijs via het emailadres contractonderwijs@mborijnland.nl of bellen naar 088 - 222 1772

Aanmelden

 Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

 Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag

Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Stel je vraag