Baby’s in het vizier

In het kort

Type opleidingBranche erkende contractopleiding
Niveaumbo 4
Duur5 bijeenkomsten van 2,5 uur, 1x per 2 weken (studiebelasting 25 uur)
Groepsgrootteminimaal 12 / maximaal 18 deelnemers
Startde opleiding wordt in overleg met de opdrachtgever ingepland
LocatieDe opleiding kan zowel op een locatie van mboRijnland als in company worden aangeboden

Doel van de opleiding

Een branche erkende opleiding: IKK-proof. Bedoeld als verdieping in het werken met baby’s, specifiek voor pedagogisch medewerkers.

Uw pedagogisch medewerkers zijn na deze opleiding uitstekend in staat om alle baby’s van de groep goed in het vizier te houden. Onderwerpen als kennis van de ontwikkeling, hechting en ritme van de baby worden tijdens de bijeenkomsten gedetailleerd besproken. De pedagogisch medewerker onderzoekt welke vaardigheden zij verder kan ontwikkelen om haar handelen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van de baby’s. Naast deze theoretische verdieping, wordt er praktisch geoefend met behulp van energieke werkvormen en beeldmateriaal. Aan de hand van het ritme van de baby, sluit de pedagogisch medewerker aan bij de behoeften van de baby en zijn of haar ontwikkeling.

De pedagogisch medewerkers vergroten zo hun kennis en vaardigheden om de begeleiding nog meer af te stemmen op de baby’s. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Opleidingsinhoud

Iedere deelnemer ontvangt een reader met artikelen en online studiemateriaal. De opleiding bestaat uit 5 dagdelen van 2,5 uur, huiswerk en praktijkopdrachten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Dagdeel 1: Begroeten & afscheid

 • Ontwikkeling van het babybrein
 • Hechting
 • Tiltechnieken
 • Interactievaardigheid: sensitieve responsiviteit

Dagdeel 2: Spelen met liggende baby’s

 • Ontwikkelingsgebieden en mijlpalen
 • Activiteiten en ontwikkelingsmaterialen aanbieden
 • Spel- en ontwikkelingsmateriaal voor 0-jarigen
 • Interactie tussen baby’s stimuleren en begeleiden
 • Interactievaardigheden: ontwikkeling stimuleren & interactie in de groep begeleiden

Dagdeel 3: Spelen met baby’s die zich kunnen voortbewegen

 • Ontwikkelingsgebieden en mijlpalen
 • Activiteiten en ontwikkelingsmaterialen aanbieden
 • Spel- en ontwikkelingsmateriaal voor 0-jarigen
 • Interactie tussen baby’s stimuleren en begeleiden
 • Interactievaardigheden: ontwikkeling stimuleren & interactie in de groep begeleiden

Dagdeel 4: Verschonen & verzorgen

 • Fysieke ontwikkeling
 • Respectvolle verzorging met de inbreng van de baby als uitgangspunt
 • Initiatieven van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren
 • Informatie en uitleg geven en autonomie respecteren

Dagdeel 5: Voeden & slapen

 • Fysieke ontwikkeling
 • Initiatieven van 0-jarigen herkennen en hier adequaat op reageren
 • Inspelen op individuele slaap- waakritmes
 • Tiltechnieken
 • Interactievaardigheden: leiding geven, structuur bieden en autonomie respecteren

Studiebelasting en duur

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen van 2,5 uur. De frequentie is 1x per 2 weken. De opleiding wordt in overleg met de opdrachtgever ingepland.

De studiebelasting is 25 uur, inclusief huiswerk- en praktijkopdrachten.

Bewijs van deelname (branche erkend)

De deelnemers ontvangen op basis van hun inzet en het positief afronden van de (eind)opdracht(en) een bewijs van deelname.

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. Deze opleiding voldoet aan de eisen die in deze wet zijn gesteld.

Toelatingseisen

Deze opleiding is op mbo-4 niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding beschik je over een opleiding op minimaal mbo-3 niveau die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn €345,- Dit is inclusief studiematerialen.

Informatie aanmelden

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld lesdagen en startmomenten van deze opleiding? Stuur dan een mail naar contractonderwijs@mborijnland.nl.
Ben je enthousiast en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan kun je je via dit mailadres ook aanmelden.

Aanmelden

 Contact

College Contractonderwijs
088 222 1772

Locaties

Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer
of incompany

Heb je vragen?
Neem contact met ons op

Stel je vraag